Procedure for selection of a contractor with a public invitation with a subject

БЕА ВИЖЪН БЪТЪНС” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Закупуване на “Technological automated assembly line for the production of buttons”, consisting of: a mixer for mixing pigment – 1pc, pigment mixing mixer – 1 piece, centrifugal machine for smooth polyester sheets – 1 брой, центробежна машина за вълнообразни полиестерни листове1 брой, автоматична машина за нарязване на заготовки от полиестерни листове1 брой, машина за заточване на режещите форми1 брой, прецизен подравнител1 брой, автоматична машина за завъртане и пробиване на копчета2 броя, машина за заточване на твърдосплавни свредла1 брой, машина за заточване на ножовете1 брой, шлифовъчна машина1 брой, машина за полиране на копчета с водна система1 брой, машина за изсушаване на копчета1 брой”.

Процедурата се провежда съгласно ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1009-C01.

Дата на обявление на процедурата: 03.07.2020 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 10.07.2020 г.

Изтеглете тръжната документация от тук!

Leave a Reply

Call Now Button