Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет

3 юли 2020

БЕА ВИЖЪН БЪТЪНС” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

Закупуване на "Технологична автоматизирана поточна линия за производство на копчета", състояща се от: миксер за смесване на пигмент - 1 брой, миксер за смесване на пигмент - 1 брой, центробежна машина за гладки полиестерни листове - 1 брой, центробежна машина за вълнообразни полиестерни листове - 1 брой, автоматична машина за нарязване на заготовки от полиестерни листове - 1 брой, машина за заточване на режещите форми - 1 брой, прецизен подравнител - 1 брой, автоматична машина за завъртане и пробиване на копчета - 2 броя, машина за заточване на твърдосплавни свредла - 1 брой, машина за заточване на ножовете - 1 брой, шлифовъчна машина - 1 брой, машина за полиране на копчета с водна система - 1 брой, машина за изсушаване на копчета - 1 брой”.

Процедурата се провежда съгласно ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1009-C01.

Дата на обявление на процедурата: 03.07.2020 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 10.07.2020 г. 

 

 Изтеглете тръжната документация от тук!